Home Công nghệ thông tin Từ vựng tiếng Anh chủ đề công nghệ thông tin/Information technology/English Online
Công nghệ thông tin

Từ vựng tiếng Anh chủ đề công nghệ thông tin/Information technology/English OnlineChi tiết video
00:25 Part 1.Technology Devices-Các thiết bị công nghệ
02:45 Part 2.Technology Accessories- Các phụ kiện công nghệ
04:45 Part 3.Information connection- Sự kết nối thông tin
Facebook page: Từ Vựng Tiếng Anh- English vocabulary

source

Author

English Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.