Home Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng
Công nghệ thông tin

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà NẵngTrường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng: Đã và đang dần khẳng định một học hiệu uy tín và tự hào là trường đại học công lập duy nhất và hàng đầu tại Miền Trung – Tây Nguyên định hướng phát triển theo mô hình đại học quốc tế, đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số!

source

Author

VKU Media

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.