Home Công nghệ thông tin Ôn luyện thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cực chất
Công nghệ thông tin

Ôn luyện thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cực chất#Kenhhocthem
Tài liệu và đáp án đầy đủ cho ACE tải về luyện công

☞ Hãy bình luận thắc mắc phía dưới
💎 Đăng ký Kênh Học Thêm nhé 💎

TRỌN BỘ LUYỆN EXEL 2019 CHO ACE BY KÊNH HỌC THÊM
Bài 1: Tính toán cơ bản trong exel 2019

Bài 2: Cách lấy phần nguyên, phần dư trong exel 2019 hàm INT và MOD

Bài 3: Hàm Day, Month, Year, Date trong exel 2019

Bài 4: Tính Toán cộng trừ nhân chia trong exel 2019

Bài 5: Cách sử dụng hàm left, mid, right, len trong exel 2019

Bài 6: Tách ghép chuỗi Hàm Left, Mid, Right, Len trong exel 2019

Bài 7: Hàm Hour, Minute trong exel 2019

Bài 8: Cách Sử dụng hàm IF trong exel 2019

Bài 9: Cách sử dụng hàm IF và AND trong Exel 2019

Bài 10: Cách sử dụng hàm thống kê MAX, MIN, AVERAGE, SUM trong exel 2019

Bài 11: Hướng dẫn dùng hàm VLOOKUP trong exel 2019

Bài 12: Hướng dẫn dùng hàm HLOOKUP trong exel 2019

Bài 13: Sử dụng thống kê bằng SumIF và Countif

Bài 14: Cách sử dụng hàm Countif và Sumif trong exel 2019

Bài 15: Sử dụng thống kê bằng SumIF và SumIfs

Bài 16: Ôn luyện thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cực chất

source

Author

Kênh Học Thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.