Home Công nghệ thông tin FPT với cách mạng công nghiệp 4.0 – thạc sĩ công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin

FPT với cách mạng công nghiệp 4.0 – thạc sĩ công nghệ thông tinChương trình đào tạo thạc sĩ kỹ thuật phần mềm, đại học fpt: tập trung vào kiến thức về công nghệ 4.0: AI, Bigdata, IoT.

source

Author

Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA Đại Học FPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.