Home Sức khỏe Đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 qua sổ sức khỏe điện tử | Cần Thơ TV
Sức khỏe

Đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 qua sổ sức khỏe điện tử | Cần Thơ TVTiêm vaccine phòng Covid-19 là một trong các giải pháp chiến lược, hiệu quả trong lúc dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức …

source

Author

Cần Thơ TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.